KOUČING

Koučing je metóda orientovaná na človeka, ktorá pomáha rozvíjať naše vlastné know-how, náš skrytý potenciál. Poskytuje obrovský priestor na osobnostný a profesijný rast, je zdrojom transformačnej energie jednotlivcov a tímov.

Je postavený na technike dialógu kouča a koučovaného, pri ktorom kouč sprevádza svojho klienta za cieľom, ktorý si stanovuje klient sám. Prostredníctvom lepšieho sebapoznania pomáha kouč rozvinúť u klienta jeho plnú výkonnostnú silu. Jedným zo základných predpokladov u koučingu je, že klient chce dosiahnuť zmeny. Nie je možné koučovať niekoho proti jeho vôli.

Vzhľadom na výsledky, ktoré sa koučingom dajú dosiahnuť, zaznamenáva koučing v posedných rokoch v celosvetovom meradle dynamický rast. Stále viac spoločností ho využíva na zvyšovanie svojej efektivity.

Koučing je možné použiť v pracovnom aj súkromnom živote, je metódou vhodnou nielen k dosiahnutiu dlhodobých cieľov ale aj celej rady zložitých situácií a problémov s ktorými si neviete dať rady.

Ako kouč som absolventkou akreditovanej koučovacej školy, ktorá pracuje na princípoch zakladateľov koučingu, Timothyho Gallweya a Johna Whitmora. Mám medzinárodne uznávanú a platnú certifikáciu v koučingu, titul ACC (Associate Certified Coach) a som členom medzinárodnej asociácie koučov ICF .

Ak máte chuť si koučing vyskúšať a nechať sa mnou sprevádzať pri objavovaní samého seba, Vašich túžob a nachádzať cestu k ich realizácii, ponúkam Vám bezplatnú ukážkovú hodinu, na základe ktorej sa môžeme dohodnúť na ďalšej spolupráci.

Kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu na adrese janette@janettesipkovska.com, prípadne telefonicky na čísle +421 904 417 610.