Partneri

Life –Up s.r.o.

Spoločnosť Life-Up s.r.o. je spoločnosť poskytujúca poradensko – vzdelávacie služby zamerané na
vzdelávanie, koučing, rozvoj potenciálu ľudí a posilnenie zručností a kompetencií.

S touto spoločnosťou, ktorej samotný názov Life - Up vyjadruje jej ušľachtilú filozofiu, intenzívne
spolupracujem v oblasti vzdelávania a rozvoja. Keďže našim spoločným zámerom je prinášať
pre svojich klientov to najlepšie, spoločne sa dopĺňame, vytvárame vzájomnú synergiu a ňou obohacujeme
našich klientov.

www.life-up.sk