REFERENCIE

Vyjadrenia spoločností

„Zamestnanci našej spoločnosti sa zúčastnili kurzu komunikácie, ktorý viedla p. Šipkovská. Kurz bol na profesionálnej úrovni a bolo nám zrejmé, že naša lektorka túto prácu robí pre radosť a naozaj sa o ľudí zaujíma. Jej prístup bol odborný no absolútne priateľský, čo mnohí z nás veľmi ocenili, nakoľko pre nás bolo jednoduchšie viesť otvorenú komunikáciu v atmosfére dôvery.
Výsledkom kurzu bolo skutočné zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami a môžeme p. Šipkovskú vrelo odporučiť. Celé školenie bolo taktiež bezchybne organizačne zabezpečené.“

Sandra Machová, Ballymore EUROVEA, a.s.


„Veľmi oceňujeme prístup a zodpovednosť pani Janette Šipkovskej k príprave a priebehu celého tréningového konceptu. Všetky školenia/tréningy vedené lektorkou Janette Šipkovskou boli odvedené profesionálne na odbornej úrovni a s pozitívnou spätnou väzbou od účastníkov, ktorí oceňujú najmä odbornosť lektorov, konkrétne návody a praktické príklady ako zvládať rôzne situácie v praxi.“

Ing. Monika Javorská a Mgr. Monika Janíková, oddelenie vzdelávania a rozvoja, Československá obchodná banka, a.s.


"S pani Janette Šipkovskou spolupracujeme už niekoľko rokov. Realizovala u nás viaceré tréningy pre manažérov, napr. v oblasti štýlov vedenia, vedenia hodnotiacich rozhovorov, budovania vysokovýkonných tímov, ako aj tréningy pre call centrum či servisné centrum zamerané na riešenie ťažkých situácií v telefonických rozhovoroch, zvládanie časového manažmentu či schopnosť asertívneho správania.

Tréningy pod jej vedením boli vždy realizované profesionálne. Účastníci oceňovali odbornosť, bezprostrednosť a príjemné vystupovanie. V každom tréningu boli cítiť skúsenosti získané praxou manažéra.

Veľmi oceňujeme, prístup, zodpovednosť ako aj schopnosť prispôsobenia sa nielen účastníkom ale aj organizačnej kultúre."

Ing. Dušan Kráľ, generálny riaditeľ, AXASOFT, a.s.


Vyjadrenia jednotlivcov o tréningu

„Zúčastnila som sa dvojdňového kurzu zameraného na projektový manažment. Dva dni pre takúto rozsiahlu a komplexnú tému sú dosť málo, čiže moje očakávania boli skôr z hľadiska nadobudnutia metód a nástrojov pre riadenie procesu priebehu projektu. Nakoniec sa splnili moje očakávania nadmieru, a to najmä vďaka Janette. Svojou osobnosťou, profesionálnym prístupom, otvorenou komunikáciou a aktívnym načúvaním našim (účastníkov kurzu) potrebám a očakávaniam, nám dokázala priblížiť aj tú ľudskú dimenziu projektu, čo sa týka riadenia ľudí a hlavne ako efektívne komunikovať a motivovať „svoj“ tím. Oceňujem takisto, že cez praktické simulácie a cvičenia nám poskytla prostredníctvom konštruktívnej spätnej väzby obraz o nás, vďaka čomu sme si mohli uvedomiť naše silné stránky i tie, na ktorých musíme ešte popracovať a tým nás posunúť ďalej v našom živote, či už osobnom ako aj pracovnom. Bolo zrejmé, že Janette má dlhodobé skúsenosti z praxe a najmä intuitívne vnímanie okolitého sveta a ľudí, ktorým sa vie prispôsobiť, vcítiť sa a dať im priestor pre ich ďalší rast."

„Veľmi si cením, že som mala príležitosť stretnúť takého „veľkého“ človeka, srdcom a kompetentnosťou, a určite budem odporúčať Janette všetkým, ktorí majú odvahu a chuť na sebe pracovať.“

Iveta, Bratislava


„Pani Janette Šipkovskú považujem za skutočne erudovanú a nanajvýš profesionálnu lektorku, ktorá má aj skutočne zažité a sama aplikuje, čo sprostredkúva svojim klientom. Osobne oceňujem predovšetkým jej flexibilitu a individuálnu ústretovosť.“

Ing. arch. Lucia Benkovičová, PhD.


"Minulý rok som sa rozhodol zúčastniť sa tréningu Efektívnej komunikácie v Bratislave, aj keď som zo Žiliny. Netušil som, že mojím lektorom bude p. Janette Šipkovská, ale musím povedať, že lepšie som si nemohol vybrať. Tréning bol vedený presne podľa mojich potrieb a predstáv, konzultovali a precvičovali sme rôzne modelové situácie, každý účastník niečím prispel a Janette nám vždy dala dostatočný priestor na naše konkrétne požiadavky a problémy. Z Janette som mal veľmi príjemný pocit, veď pozorovať človeka, ktorý má svoju prácu rád, baví ho a robí ju s nadšením a srdcom je veľmi príjemným zážitkom a overeným spôsobom ako zaujať aj poslucháčov. Pokračovaním bol kurz Prezentačné zručnosti, ktorý ma zaujal a rozhodol som sa ho zúčastniť, aj keď som musel naň čakať a opäť cestovať, ale oplatilo sa. Ďakujem Janette za opäť veľa nových informácií a inšpirácií. Teším sa na ďalšie kurzy pod jej vedením, a takisto ďakujem, že som mohol spoznať takú sympaticky ľudskú profesionálku, akou Janette bezpochyby je.

A každému kto chce na sebe pracovať a niekam sa v živote posunúť, či už v pracovnom alebo osobnom, môžem a veľmi rád vrelo p. Janette odporučiť."

Braňo, Žilina


„Od októbra 2013 pôsobím ako lektor pre poslucháčov univerzity vo Viedni. Vediem prednášku pre 60 poslucháčov denného štúdia. S pani Šipkovskou som sa stretol v septembri 2013, krátko pred nástupom na súčasnú pozíciu. Dôvodom, prečo som sa rozhodol vyhľadať pomoc odborníka bolo najmä to, že mi chýbali skúsenosti s vyučovaním a tiež snaha o odbúranie pocitu stiesnenosti pri vystupovaní pred väčším množstvom ľudí.

S pani Šipkovskou sme na dvoch konzultáciách prešli prípravu prvej hodiny, od predstavenia sa, cez spôsoby ako udržať pozornosť a správne kladenie otázok, komunikovanie a riešenie potenciálnych problémov, až po spôsob, ako zanechať v poslucháčoch pocit, že pre nich prednáška bola prínosná. Časť našej konzultácie prebiehala v nemčine. Veľkou pomocou pre mňa bolo využitie natáčania mojej prezentácie a následná spoločná analýza môjho vystupovania, návrhy riešenia nedostatkov a vylepšenia.

Považujem za úspech, že napriek varovaniam starších a skúsených kolegov, že prvé prednášky bývajú pre lektora väčšinou traumou, môžem podľa reakcií svojich študentov povedať, že som mal od prvej hodiny z prednášky veľmi dobrý pocit.
Vďaka za to patrí práve pani Šipkovskej. Je pre mňa nielen výborným konzultantom a profesionálom, ale svojím nadšením a prístupom aj veľkou inšpiráciou, že prácou na sebe dokážeme aj ostatným odovzdať to dobré v nás.“

Marek, Viedeň


„S pani Janette Šipkovskou som sa stretla prvý krát na školení "Tréning efektívnej komunikácie" pred rokom. Janette s nami - účastníkmi školenia, precvičila efektívnu komunikáciu na praktických príkladoch, cvičeniach a tiež sme si preskúšali hranie rolí. Po absolvovaní tréningu pod jej vedením som nadobudla pocit, že viem efektívnejšie komunikovať, vytvoriť dobrý dojem, proste, že som si zlepšila svoju každodennú komunikáciu.

Po tejto výbornej skúsenosti som odporučila viacerým známym pred výberovým pohovorom alebo pred prezentáciou ich práce, aby sa pripravovali pod vedením pani Janette Šipkovskej. Všetci, ktorí to skúsili boli veľmi spokojní s dosiahnutými výsledkami pod jej vedením.“

Elena, Banská Bystrica


"S lektorkou pani Šipkovskou som bola veľmi spokojná, ako aj s organizačným zabezpečením celého kurzu. Vybrali ste výborného lektora, za čo Vám ďakujem. Pani lektorka výborné využívala všetku didaktickú techniku, bola pripravená na vysokej odbornej úrovni. Ku klientom mala pozitívny, konštruktívny, empaticky a aj individuálny prístup. Naučila klientov zvládať náročné pracovne úlohy v súčasnom praktickom živote. Nielen teoretickými vedomosťami, ale aj praktickými úlohami, spoločným riešením a vyhodnotením úloh, tréningom, pomáhala nám vidieť a konštruktívne zvládať mnohé životné situácie a úlohy - z iného uhla. Má výborný hlasový fond, inteligentne vystupovanie. Je výborný pedagóg, psychológ a bolo mi potešením byt u nej na kurze."

Mgr. Mária Ševčíková


Vyjadrenia jednotlivcov o koučingu

„Janette Šipkovskú poznám už celé roky a veľmi si u nej vážim jej profesionálny rozhľad prepojený s ľudskosťou, empatiou a neustálou prácou na sebe.

Napriek tomu, že som už dlhodobejšie riešila vážne osobné problémy, na Janette ako kouča som sa obrátila až v lete 2013. Môžem povedať, že Janette mi v našich dialógoch svojimi silnými otázkami, empatickým počúvaním a schopnosťou počuť v mojich vyjadreniach skutočnosti a postoje, ktoré som si dovtedy ani neuvedomovala, otvorila takpovediac „oči, uši i srdce“. Vďaka Janette som našla riešenie, našla odpovede na otázky, ktoré ma veľmi trápili a fyzicky som cítila ako mi odľahlo na žalúdku a vyčistila sa mi hlava. Táto moja zmena mala pozitívny dopad aj na ľudí v mojom okolí, na môjho manžela, rodinu a priateľov. A nielen to. Napriek tomu, že sa jednalo o problémy osobného charakteru, pomohlo mi to aj v mojej práci, pretože, ako sa vraví, keď chceme byť profesionálne úspešní , musíme mať aj svoj súkromný život v poriadku.

Janette, prajem Ti veľa úspechov! Si skvelá v tom čo robíš. Pomáhaj aj ďalej ľudom rásť, sprevádzaj ich na ich ceste k ich úspechom, pretože by bolo veľká škoda, keby Tvoje nadanie ostalo nevyužité.

Veľa šťastia,“

Eva Stiefsohn, Versicherungsmaklerin, Obergrafendorf


Teambuilding

„Naším trénerom teambuildingu bola Janette Šipkovská a od prvej chvíle bolo vidieť, že je v tejto činnosti profesionál. Program a jednotlivé aktivity boli nastavené na vysokej úrovni a mali svoju následnosť a logiku. Absolvovali sme jednotlivé aktivity zamerané na vedomostnú stránku, no aj pohybovú. Tieto všetky úlohy mali jedno spoločné: stmelovať kolektív a podporovať tímovú spoluprácu. Ak by mala Janette pre nás znovu robiť teambuilding , veľmi rád sa zúčastním.“

Milan Lenický, Šachtičky


„Bol som účastníkom školenia: „Teambuilding“, ktoré nám bolo pripravené na mieru a poskytnuté na vysoko-profesionálnej úrovni. Lektorka, Ing. Janette Šipkovská, mala zabezpečené všetko materiálne a technické vybavenie a školenie prebiehalo v uvoľnenej atmosfére. Cieľ školenia bol podľa mňa splnený na 110 %, nakoľko lektorkou vybraná tematika „trafila klinec po hlavičke“ a tým napomohla k načrtnutiu a čiastočnému vyriešeniu problémovej oblasti nášho tímu, a zároveň prostredníctvom rôznych úloh a zadaní, športových aj nešportových, prispela k posilneniu tímovej spolupráce a vzájomnému sebapoznaniu sa.

Školenie „Teambilding“ s lektorkou Ing. Janette Šipkovskou môžem len odporúčať, nakoľko som bol s daným priebehom veľmi spokojný.“

V. T., Šachtičky