TRÉNING

Dnes je slovo tréning už bežným názvom aj vo vzdelávaní a označuje proces, pri ktorom sa osvojujú a precvičujú osobné či sociálne zručnosti. Vyjadruje predovšetkým učenie sa zážitkom. Je zamerané na interaktívnu komunikáciu medzi účastníkmi tréningu, na praktické cvičenia, modelové situácie. Veľa priestoru sa venuje konkrétnym postupom. Každý účastník si so sebou odnáša nielen nové vedomosti ale aj svoj vlastný akčný plán. Vzhľadom na cieľ, potreby účastníkov a čas je však niekedy nutné zvoliť inú formu vzdelávania, ako napr. seminár, workshop, prednášku, training on the job, atď., prípadne kombináciu viacerých.

Hľadanie hlbšieho zmyslu, orientácia na klienta a zameranie sa na jeho potreby a rozvoj, ako aj široká paleta nástrojov je dôvodom, pre ktorý uplatňujem individuálny prístup k tvorbe rozvojových programov, resp. samotných tréningov.

V prvom kroku, vo vzájomnom dialógu, preskúmam Vaše potreby a následne pripravím pre Vás návrh. K samotnej realizácii pristúpim až po doladení detailov a po vzájomnej dohode.

Keďže ako každý tréner sa aj ja špecializujem na určité oblasti a mojim krédom je prinášať pre svojich klientov len to najlepšie, dlhodobo spolupracujem s kolegami , profesionálmi vo svojom odbore, s ktorými sa snažíme dopĺňať tak, aby sme pre klientov vytvárali požadovanú pridanú hodnotu. Vytvárame vzájomnú synergiu, ktorou obohacujeme našich klientov.